Aktuelno

 

Avgust 2018

Pokretanje postupka javne nabavke male vrednosti-Nabavka usluge stručnog inženjerskog nadzora, kordinatora zaštite na radu i izrade plana preventivnih mera na sanaciji ravnog krova objekta.

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

 

Jun 2018.

Pokretanje Otvornog postupka javne nabavke radova -Sanacija ravnog krova objekta Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej "Đorđe Predin - Badža"

ODLUKA O DODELI UGOVORA

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Maj 2018.

Javna nabavka male vrednosti - rekonstrukcija otvorenog bazena

ODLUKA O IZMENI UGOVORA

 

Mart 2018

Javna nabavka male vrednosti - rekonstrukcija otvorenog bazena

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Februar 2018

Javna nabavka male vrednosti - usluga čišćenja zgrade

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Februar 2018

Javna nabavka male vrednosti - Rekonstrukcija otvorenog bazena

PREUZIMANJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDE

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

 

Februar 2018

Javna nabavka električne energije- otvoreni postupak

PREUZIMANJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDE

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

 

Februar 2018

Javna nabavka male vrednosti - usluga čišćenja zgrade

PREUZIMANJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDE

PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

Februar 2017

Javna nabavka električne energije- otvoreni postupak

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

 

 

Septembar 2016

Javna nabavka male vrednosti - usluga čišćenja zgrade

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

Septembar 2016

Javna nabavka male vrednosti - usluga čišćenja zgrade

PRODUŽENJE ROKA

PREUZIMANJE IZMENE DOKUMENTACIJE

Septembar 2016

Javna nabavka male vrednosti - usluga čišćenja zgrade

PREUZIMANJE IZMENE DOKUMENTACIJE

PREUZIMANJE ODGOVORA

Jul 2016

Odluka o dodeli ugovora za nabavku natrijumnipohlorita

PREUZIMANJE ODLUKE

Jun 2016

Pokretanje postupka Javne nabavke male vrednosti radi radi nabavke natrijumhipohlorita

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Septembar 2015.

Pokretanje postupka Javne nabavke u otvorenom postupku za izvođenje radova na adaptaciji osvetljenja zamenom postojećih svetiljki energetski efikasnim LED osvetljenjem.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Avgust 2015.

Ustanova je pokrenula postupak javne nabavke male vrednosti za

čišćenje zgrade.

Konkursnu dokumentaciju možete oreuzeti ovde.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

PITANJA I ODGOVORI

Februar 2015

Ustanova je pokrenula postupak javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku električne energije.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Jul 2014.

Ustanova je pokrenula postupak Javne nabavke malev rednosti za

nabavku opreme za teretanu.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

 

 

Jun 2014.

OBABEŠTENJE O ULOŽENOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

Februar 2014.

Ustanova je pokrenula postupak Javne nabavke električne energije.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

 

 

Februar 2014.

Ustanova je pokrenula postupak Javne nabavke usluge čišćenja zgrade.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

PRODUŽENJE ROKA

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBABEŠTENJE O ULOŽENOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

Avgust 2013.

Ustanova "Mladost" je pokrenula postupak Javne nabavke usluge čišćenja zgrade.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE PREUZIMANJE IZMENE DOKUMENTACIJE PREUZIMANJE ROKA ZA PODNOŠENJE PREUZIMANJE OBAVEŠTENJA O SKLOPLJENOM UGOVORU

 

 

 

Decembar 2012.

Ustanova "Mladost" Bečej organizuje 
4.ZIMSKI TURNIR U MALOM FUDBALU.
Početak 15.12.2012.

Prijave do 14.12.2012. na telefon 065 811 90 22
kontakt osoba Dejan Stanojev.

Kotizacuja po ekipi 10.000 RSD
Nagradni fond 300.000 RSD

 

 

Novembar 2012.

U sredu 28.11. stekli smo 1000. prijatelja na FB. U to ime Uprava Ustanove je poklonila našem

1000. prijatelju,Aleksandri Gurjanov iz Bečeja, pretplatnu karticu za zatvoreni bazen.

 

Novembar 2012.

Od 20. novembra Ustanova "Mladost" i na Face Book-u. Posetite nas.